Praktijklessen

Niet iedereen heeft hetzelfde aantal praktijklessen nodig.
Om een inschatting hiervan te kunnen maken kunt u kiezen voor een “intake-les”.
Dit is een praktijkles waarin de instructeur een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen hoe uw inzicht al is of hoe snel u bijvoorbeeld dingen oppakt.
Na deze intake kunt u in overleg met de instructeur het aantal lessen bepalen.
Uiteraard is dit een inschatting.

Zodra u begint met praktijklessen ontvangt u een leskaart.
Hierop staan al uw vorderingen, afspraken én contactgegevens van de instructeur.

De afspraken voor de praktijklessen worden met de instructeur gemaakt.

We geven lessen van 1,5 tot maximaal 4 uur,  en worden gestart vanaf de standplaats.
(Het adres van de standplaats kunt u vinden bij Contact.)
Vaak wordt er samen met u naar een examendatum toegewerkt door middel van een rooster.
Het praktijkexamen wordt volledig begeleid door de instructeur waar u bij hebt gelest.

Als uw vorderingen voldoende zijn, en u in het bezit bent van de geldige benodigde (2) theoriecertificaten, kan het praktijkexamen worden aangevraagd.

3 dagen geleden

Robijn Verkeersschool

Antwoord van week 16 - B (Top, 100% had dit goed!!!!)

Vraag van de week 17

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
A. 1 fiets, 2 tram, 3 vrachtwagen
B. 1 tram, 2 vrachtwagen, 3 fiets
C. 1 tram, 2 fiets, 3 vrachtwagen
... Bekijk meer...Bekijk minder...