Praktijklessen

Niet iedereen heeft hetzelfde aantal praktijklessen nodig.
Om een inschatting hiervan te kunnen maken kunt u kiezen voor een “intake-les”.
Dit is een praktijkles waarin de instructeur een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen hoe uw inzicht al is of hoe snel u bijvoorbeeld dingen oppakt.
Na deze intake kunt u in overleg met de instructeur het aantal lessen bepalen.
Uiteraard is dit een inschatting.

Zodra u begint met praktijklessen ontvangt u een leskaart.
Hierop staan al uw vorderingen, afspraken én contactgegevens van de instructeur.

De afspraken voor de praktijkle