Praktijklessen

Niet iedereen heeft hetzelfde aantal praktijklessen nodig.
Om een inschatting hiervan te kunnen maken kun je kiezen voor een “intake-les”.
Dit is een praktijkles waarin de instructeur een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen hoe je inzicht al is of hoe snel je bijvoorbeeld dingen oppakt.
Na deze intake kun je in overleg met de instructeur het aantal lessen bepalen.
Uiteraard is dit een inschatting.

Zodra je begint met praktijklessen ontvang je een leskaart.
Hierop staan al je vorderingen, afspraken én contactgegevens van de instructeur.

De afspraken voor de praktijklessen worden met de instructeur gemaakt.

We geven lessen van 60 of 90 minuten,  je wordt thuis opgehaald en weer terug gebracht.
Het praktijkexamen wordt volledig begeleid door de instructeur waar je bij hebt gelest.

Als je vorderingen voldoende zijn, en je een geldig theoriecertificaat in je bezit hebt, kan het praktijkexamen worden aangevraagd.

3 dagen geleden

Robijn Verkeersschool

Antwoord van week 16 - B (Top, 100% had dit goed!!!!)

Vraag van de week 17

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
A. 1 fiets, 2 tram, 3 vrachtwagen
B. 1 tram, 2 vrachtwagen, 3 fiets
C. 1 tram, 2 fiets, 3 vrachtwagen
... Bekijk meer...Bekijk minder...