2toDrive

Geslaagd en maar nog geen 18 jaar?

Tegenwoordig mag je als je 16½ jaar bent, praktijklessen nemen en vanaf 17 jaar praktijk examen doen. Er zit wel een voorwaarde aan!
Als je geslaagd bent voor je 18e jaar, moet je namelijk wel onder begeleiding van een coach rijden tot en met de dag dat je 18 jaar wordt. Hiervoor moet je dan een begeleiderspas aanvragen, deze begeleiderspas én het rijbewijs moet je dan altijd bij je hebben als je zelf gaat autorijden.

Wanneer kan ik deze begeleiderspas aanvragen?

Je kan deze pas aanvragen als je 16½ jaar bent, zorg wel dat je de begeleiderspas in bezit heb als je het rijbewijs aan gaat vragen bij de gemeente.
Is de begeleiderspas niet goedgekeurd dan krijg je dus ook je rijbewijs niet.

Waar moet een coach aan voldoen?

– moet minimaal 27 jaar oud zijn.
– moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B).
– mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad.*
– mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad.(EMA/EMG)
– mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR.
– mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden.
– moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

* Veroordeling kan alleen worden gedaan door uitspraak van een bevoegd rechter.
Een boete voor bijvoorbeeld een snelheidsovertreding van 6 km/u in een trajectcontrole op de snelweg valt dus in principe niet onder een veroordeling.

Hoe vraag ik de begeleiderspas aan?

– De coach ( maximaal 5 ) moet zich eerst aanmelden op de site van 2toDrive.
– Iedere coach moet zich apart aanmelden waarbij het bsn nummer van de desbetreffende jongere wordt ingevuld.
– De RDW controleert alle gegevens en of de coach aan alle eisen voldoet.
– De coach krijgt via de e-mail bericht wanneer zijn aanvraag is goedgekeurd.
– Als alle coachen zijn goedgekeurd dan kan de begeleiderspas worden aangevraagd. Dit moet ook op de site van 2toDrive.


Duur aanvraag Begeleiderspas: ongeveer 2 weken.
Prijs inschrijving Coach: Gratis.
Prijs Begeleiderspas: Kijk voor de meest actuele prijs op de website van 2toDrive

Opmerking: voor alle aanvragen moet je in bezit zijn van een DigiD.

3 dagen geleden

Robijn Verkeersschool

Antwoord van week 16 - B (Top, 100% had dit goed!!!!)

Vraag van de week 17

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
A. 1 fiets, 2 tram, 3 vrachtwagen
B. 1 tram, 2 vrachtwagen, 3 fiets
C. 1 tram, 2 fiets, 3 vrachtwagen
... Bekijk meer...Bekijk minder...