Klachtenprocedure

Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze diensten die wij aan onze klanten leveren zo optimaal mogelijk te laten zijn. Toch kan het zo zijn dat U daarover niet tevreden bent dan kunt U dit bij ons melden.
Wij stellen dit zeer op prijs!
Zo kunnen wij onze fout herstellen, hiervan leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Hoe kunt U een klacht indienen?
Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en daarom kunt u uw klacht enkel en alleen schriftelijk indienen.
Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende informatie nodig:

  • Omschrijving van de klacht
  • Datum voorval en naam van de instructeur
  • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en BSN-nummer
  • Uw handtekening

U kunt uw klacht sturen naar:

Verkeersschool Robijn
t.a.v. Mevr. C. Robijn
Zoomweg 5
3221 LR  Hellevoetsluis

Is er een termijn verbonden aan het indienen van een klacht?
Het is verstandig om niet te lang te wachten om uw klacht te melden. Om een gedegen onderzoek te kunnen doen dient uw klacht binnen een redelijk termijn na het voorval in ons bezit te zijn. De uiterste behandeltermijn van een klacht is drie maanden na de datum van het voorval.

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. Binnen 5 werkdagen wordt U benaderd door de klachtbehandelaar zowel telefonisch of schriftelijk voor een bespreking van uw klacht. Wanneer alle informatie omtrent uw klacht is verzameld neemt de klachtbehandelaar een beslissing of uw klacht terecht, gedeeltelijk terecht of onterecht is. Hiervan wordt U schriftelijk op de hoogte gesteld en tevens wordt een oplossing aangeboden. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 3 weken af te handelen.

Als U het niet eens bent met de afhandeling van de klacht.
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht. Dan kunt u in beroep gaan bij Visser & Visser.
Hierbij kunt u uw klacht melden bij:
Contactpersoon:
Hr. J. T. Hoek
Postbus 71
3240 AB Middelharnis

 Uitspraak van deze organisatie is bindend voor de klachten afhandeling.
Heeft U na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzelt U dan niet om contact met ons op te nemen.

3 dagen geleden

Robijn Verkeersschool

Antwoord van week 16 - B (Top, 100% had dit goed!!!!)

Vraag van de week 17

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
A. 1 fiets, 2 tram, 3 vrachtwagen
B. 1 tram, 2 vrachtwagen, 3 fiets
C. 1 tram, 2 fiets, 3 vrachtwagen
... Bekijk meer...Bekijk minder...