Nascholing

Wij kunnen u de volgende cursusdagen voor de nascholing aanbieden:

Het Nieuwe Rijden – W01
Doelstelling: De chauffeur is in staat de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen.
Voertuig Robijn C/CE
Per dag 2 cursisten
Waarde 7 uur

Manoeuvreren – W05
Doelstelling: De chauffeur manoeuvreert het voertuig in verschillende situaties.
Voertuig Robijn C/CE
Per dag 2 cursisten
Waarde 7 uur

Behaviour Based Safety (BBS) – V06
Doelstelling: De chauffeur rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt.
Voertuig Robijn C/CE
Per dag 2 cursisten
Waarde 7 uur

Vakbekwaamheid theorie vrachtwagen – N165
Doelstelling: De cursist leert hoe hij kan bijdragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid, hoe hij ongelukken kan voorkomen en eerste hulp bij ongevallen kan verlenen. De cursist kent de wet- en regelgeving betreffende het goederenvervoer. Daarnaast leert de cursist om te gaan met de diverse aspecten van zijn lading.
De onderdelen die behandeld worden zijn:
– veilig rijgedrag
– invloed van andere weggebruikers
– snelheid en bochten
– voertuigeisen
– veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
– handelen en hulpverlening bij ongevallen
– ladingaspecten
– laden en lossen
– lading zekeren
– digitale tachograaf
– wet- en regelgeving
– fysieke en mentale gezondheid
– voeding
– alcohol, medicijnen en drugs
Waarde: 21 uur  (3 dagen van 7 uur per dag)

ADR (Gevaarlijke Stoffen) – U01
Deze opleiding is het behalen van het ADR certificaat basis en tank inclusief de uren voor de nascholing. (zie voor meer informatie hoofdstuk ADR)
Doelstelling: De cursist leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en is in staat deze toe te passen.
Waarde:
1e Basis en Tank: 21 uur
Her. Basis en Tank:  14 uur

Theorie Verkeerseducatie – U47
Doelstelling: Hier wordt aandacht besteed aan de (nieuwe) wet- en regelgeving in het verkeer, het rijtijden besluit en gedragingen die een verbetering brengen aan het imago van het transport.
Waarde 7 uur

Theorie BHV Vrachtwagen – U21
Doelstelling: De chauffeur leert om bedacht te zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen, fysieke risico’s  te voorkomen en noodsituaties te kunnen beoordelen.
Waarde 7 uur

 

Bij groepen van 8 tot 15 cursisten kan de cursus op locatie worden gegeven.

Wijzigingen voorbehouden

3 dagen geleden

Robijn Verkeersschool

Antwoord van week 16 - B (Top, 100% had dit goed!!!!)

Vraag van de week 17

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
A. 1 fiets, 2 tram, 3 vrachtwagen
B. 1 tram, 2 vrachtwagen, 3 fiets
C. 1 tram, 2 fiets, 3 vrachtwagen
... Bekijk meer...Bekijk minder...